Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Stichting Heerlense Studentenintroductie, organisator van de HIT-week, gevestigd aan Nieuw Eyckholt 300 6419DJ Heerlen, hierna: Stichting HSI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bezoekadres: Nieuw Eyckholt 300 6419DJ Heerlen
Postadres: Postbus 550, 6400AN Heerlen
Internet: www.hit-week.nl

Voorzitter: Mevr. T. Eerdekens
E-mail: voorzitter@hit-week.nl
Telefoonnummer: +32 494 99 30 14

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting HSI verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door het verstrekken van deze gegevens kunnen wij het evenement HIT-week organiseren. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Contactgegevens in geval van nood
 • Kledingmaat
 • Opleidingsinformatie
 • Lidmaatschap studentenvereniging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting HSI verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Allergieën en medicatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting HSI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om in te schatten hoeveel mensen van welke richting/opleiding komen. Om daarbij zo goed mogelijke groepsverdelingen tot stand te laten kunnen komen.
 • Om je te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen in geval van nood en eventueel rekening te houden met allergieën bij het verstrekken van eten en/of drinken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting HSI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je gegevens worden bewaard zolang de dienstverlening loopt.
Als een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan geldt deze.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting HSI verstrekt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te kunnen voeren aan de volgende partijen:

Mollie – voor het uitvoeren van betalingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting HSI gebruikt enkel functionele cookies. Onze cookies worden gebruikt voor je inschrijving te kunnen voltooien. Dit ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien je je gegevens wilt opvragen, corrigeren of laten verwijderen kan je een bericht sturen naar info@hit-week.nl of een brief versturen naar ons postadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Stichting HSI wijst erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting HSI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via voorzitter@hit-week.nl

 

Laatst bijgewerkt op: 03 maart 2022

‘Ineens begon ik mijn nieuwe avontuur, met 100 nieuwe vrienden aan mijn zij.’ – Denise Braun

HIT-Week wordt mede mogelijk gemaakt door